LBE (CSS Enhanced) ZenCash Block Explorer

ZenCash Transaction 0c29c8a13077051a7451280dfc51c5a67de2c3a0615999fb815691b717019c30

txid 0c29c8a13077051a7451280dfc51c5a67de2c3a0615999fb815691b717019c30
locktime 115584
version 1
Inputs Outputs
address value
znRK3juff8c61Jdyd3BLKTAw7iELC26xeNW 11.4373
address value
znYmEdyBHKpJtmZDh5BG22tDADaFPfeb246 1.48505936
znhpAxCMDVEKGdf1GWELAkv4jJKbGFmfgwU 1.19216044
znSdYyAftrjBSskbbzzy5m1dsgytMvPgK9H 0.19321562
znU4EDhKcRygYpFMyZWtWx1h3SK9mSyK3bK 0.37112055
znZgEvkVDEiZao1AN5ZKPrFSb1twTRYHwYa 3.85830144
znVJF6W3dAikxmUjGRgZmJtoh69WE69HPiE 4.21600009
zndMbKAP8VMEJsv3vdGZvdENtwQYFvNLpqt 0.12143589